Pilates       
                        Egy kis összefoglaló az eredeti módszerről                                    

Joseph Pilates: a módszer megalkotója

1912-ben Angliába költözött, bokszolóként, cirkuszi előadóként és önvédelmi sport oktatóként dolgozott. A világháború kirobbanásakor a német állampolgárokat, így Pilatest is, internálták, és ezalatt, a Man-szigeten kezdte el kialakítani módszerét. Honfitársai, akiken "gyakorolt", a testedzésnek köszönhetően megerősödtek fizikailag, valamint módszerét rehabilitációként is alkalmazta a sérülteken.

ž 1926-ban az USA-ba költözött, az oda tartó hajóúton ismerkedett meg későbbi társával, Clarával, akinek segítségével kialakította a "Contrology"-nak (=kontroll) nevezett módszerét, és megnyitotta fitness termét a New York-i Balett épületében. Kora legnagyobb táncosai és táncoktatói jártak hozzá, hogy a "Contrology" módszer segítségével szép alakra és hihetetlen ruganyosságra tegyenek szert. Ezután 40 év "aranykor" következett Pilates életében és munkásságában. Haláláig fejlesztette módszerét, összeállított több száz ma is használt gyakorlatot, s több gépet is kifejlesztett. 87 éves korában hunyt el

.

Pilates módszerének alapelvei

ž

1. koncentráció (concentration) 

A tudatos mozgás.


ž2. irányítás (control)

Szellemi és fizikai irányítás. Az izmok irányítása, a mozgás összekoordinálása, a légzéssel.

ž

3. központosítás (centering)

A módszert azon alapvetésre épül, hogy minden mozdulat az úgynevezett powerhouse-ból (erőközpont) indul ki, azaz a has-alsó háti szakasz-csípő-fenék központi területből, amely körülveszi a létfontosságú szervek nagy részét, magába foglalja a gerincet, a test középpontját alkotva.ž

4. légzés (breathing)

A megfelelő légzéstechika a kulcs a minél tökéletesebb mozgás kivitelezéséhez. Minden gyakorlat mozdulataihoz adott ki-és belégzésütem tartozik. 


5. áramlás (flowing movement) 

Minden gyakorlatnak saját üteme van, ezáltal a gyakorlatok "áramló" mozgással állnak össze egésszé.ž


6. precizitás (precision)

A gyakorlatok helyes kivitelezése a legfontosabb, inkább kevesebb ismétlésszámmal, de a lehető legtökéletesebben végrehajtva kell dolgozni.